Gratis seminar

Sådan får du succes med at finde og sælge til de købeklare kunder 

Dato     Tirsdag d. 14. maj 
Tid       kl. 08.45 – 11.00
Sted     Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

De købeklare kundeleads er de mest værdifulde virksomheden kan arbejde med. En dygtig sælger kan konvertere helt op mod 50% af henvendelserne, og sælgerens tid på at gennemføre salget kan reduceres med helt op mod 90% i forhold til andre typer af marketing og salgsgenerede leads – men analyser peger samtidig på at ca. 50% af henvendelserne tabes.
 
På seminaret får du en gennemgang af den mest effektive metode til at sikre at:
1.    Du kan få de købeklare kundeleads til at henvende sig til jeres salg
2.    Du kan se, hvilke aktiviteter og kanaler, der leverer dem
3.    Du kan se, hvad dine salg og marketing systemer skal kunne, for at du kan arbejde med de varme kundeleads

Seminaret er relevant for beslutningstagere på chef og direktørniveau i virksomheder, der arbejder med rådgivende salg før køb – f.eks. producenter, grossister og importører, der arbejder med internt salg i f.eks. projektsalg – eller salg gennem forhandlere.

Program

08.45 – 09.00  Let morgenmad og registrering

09.00 – 09.05  Velkommen og introduktion til dagens emne

09.05 – 09.50  Hvad skal du vide om udfordringer med marketing og salg til de varme kundeleads

Salg til de varme kundeleads udgør en særlig udfordring for de fleste virksomheder. I dette indlæg får du en gennemgang af, hvordan de adskiller sig fra andre kategorier af kundeleads, og hvorfor de fleste virksomheder har svært ved at identificere dem, det på trods af at mange har investeret i store systemer, der burde kunne håndtere disse kunder Du får en gennemgang af:

  • Hvem er de varme kundeleads
  • Hvordan identificerer du dem
  • Hvordan sikrer du at organisationen får solgt mest muligt til dem
  • Hvilken systemstøtte skal du bruge (hvilken er uegnet)
  • Hvilke data skal du bruge
  • Hvor kan du tabe kunder, der burde have købt, og hvordan kan du bruge GAP analyser til at identificere steder, du kan tabe kunder i både salg- og marketing

09.50 – 10.05 Kaffepause

10.05 - 10.50 Sådan kommer du i gang
I dette indlæg  får du en gennemgang af, hvad du skal gøre for at kunne arbejde med de varme kundeleads – herunder:

  • Hvordan bygger du en effektiv indefra ud tilgang til de købeklare kunder? – det handler både om kanalvalg, content til effektive triggers og opsamling. De tilbud og muligheder, du tilbyder dine kunder har en afgørende betydning for den måde de henvender sig til jer på. Du får en gennemgang af de mest effektive metoder.
  • Valg af IT støttesystemer, metoder og produktion af data i kunderejsen har en afgørende betydning for, at service du skal kunne levere til de varme kundeleads hele tiden sker med den højeste mulige kvalitet og præcision. Du får en gennemgang af, hvad IT støttesystemer skal kunne for, at sikre et forløb, der passer til behovet hos de købeklare kundeleads.

10.50 - Afrunding og spørgsmål

Seminaret er gratis, men ved udeblivelse uden forudgående afmelding fakturerer vi 950 kr. ekskl. moms til at dække vores omkostninger.

Tilmeld dig her: