Blog

I denne blog får du tanker og erfaringer - primært inden for customer journeys, leadgenererende B2B marketing og måling.
Artikler skrevet før 2015 er fra min tid som direktør for Market Magazine og marketcommunity.